Zawsze tam gdzie chodzi o bezkolizyjną, kreatywną współpracę, otwarty i konstruktywny dialog jest niezastąpiony.